top of page
CVN_2551-HDR-Edit-Edit-1.jpg

Bezienswaardigheid

Sint-Pieterskerk.jpg

Sint-Pieterskerk

De kerk is gebouwd in baksteen, vroeger de enige verkrijgbare grondstof in de streek. Het oudste deel, het onderste stuk van de toren en onderdeel van een oudere kerk, dateert uit de 13de eeuw. Het koor met omgang en kranskapellen en de dwarsbeuk werden in gotische stijl gebouwd in de 2de helft van de 15de eeuw. De barokke vieringtoren is toegevoegd in 1633. Ook het interieur is zeker de moeite waard. De fraaie preekstoel werd gemaakt door de Turnhoutse beeldhouwer H. Peeters-Divoort en in 1862 geplaatst. Het koorgestoelte is afkomstig uit de Priorij van Corsendonk. In de vloer zijn talrijke grafzerken uit de 18de eeuw bewaard gebleven. De glasramen dateren allen uit de periode 1872-1945.

Watertoren 

Waar nu de watertoren staat, stond tot 1904 een schuur onder oude olmenbomen. Nog een restant van de Warande, een bos dat bij het kasteel hoorde. Omdat er in deze omgeving effectief water werd gevonden, gebeurde in 1902 de aanbesteding van de nieuw te bouwen watertoren. De opbouw vorderde goed en op 19 juni 1904 kwamen kroonprins Albert en prinses Elisabeth de waterleiding inhuldigen. Tegen de toren is het wapenschild van Turnhout te zien. De watertoren is intussen al vele jaren buiten gebruik en vervangen door moderne installaties.

Turnhout_Warandestraat_Watertoren.jpg
taxandriamuseum.jpg

Taxandriamuseum 

Het majestueuze 'Huis metten Thoren, dateert uit het midden van de 16de eeuw en is daarmee, op het kasteel na, de oudst bewaard gebleven burgerwoning in de stad. In 1649 verblief prinses Amalia van Solms er naar aanleiding van haar blijde intrede. Dit toont meteen het belang van deze woning aan. In 1952 koopt het stadsbestuur de patriciërswoning aan. Zes jaar later wordt het gebouw door de dienst 'Monumenten en Landschappen' bekroond met het label 'geklasseerd'. Het Museum van de Speelkaart vindt er in 1969 onderdak, maar doet later een huizenruil met het Taxandriamuseum. Na een grondige restauratie in 1996 opent het zijn deuren. Elke kamer van het museum wordt 'bewoond' door een historisch personage. Maak kennis met alle gasten en laat hen vertellen over de (ontstaans)geschiedenis van Turnhout en de Antwerpse Kempen in de nieuwe vaste opstelling 'Hotel Taxandria'.

Kasteel van de hertogen van Brabant 

Wellicht dateert het kasteel uit het begin van de 13de eeuw en het fungeerde eeuwenlang als vesting of als jachtslot. Sinds 1796 is er een rechtbank gevestigd en was het ook steeds een gevangenis, met onder andere een 'diefput' in de voorste toren. In de Franse tijd verdwenen de adellijke families uit het kasteel en was verval onvermijdelijk. Rond 1800 nam de Franse overheid het gebouw terug in gebruik als rechtbank en als gevangenis voor veroordeelden. In 1807 kocht Stad Turnhout het kasteel en verhuurde het aan het ministerie van Justitie. De provincie liet het restaureren door architect Jules Taeymans nadat het in 1908 haar eigendom werd. In 1936 werd het werk van Jules Taeymans beloond en werd het kasteel beschermd als monument. Daarna werd het in 1975 eigendom van de staat. De Regie der Gebouwen leverde grote inspanningen om het geheel in zijn oude luister te herstellen. Daardoor verblijft de Turnhoutse rechtbank nu in een schitterend historisch monument

KasteelvandehertogenvanBrabant.jpg
bottom of page